Index

123TAK AS

https://www.123tak.no

Orgnr: 911593564

webside: www.123tak.no
adresse: Kvalamarka 1

organisasjonsnummer

911593564

navn

123TAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvalamarka 1"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-12

hjemmeside

www.123tak.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

911593564

navn

123TAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvalamarka 1

forradrpostnr

5514

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

12.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.123tak.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

911593564

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 88028, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2895421, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 700115}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2195306}}, "journalnr": "2021207448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911593564"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1437039, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 450000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1887039}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4332460, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3667056}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 665404}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2895421}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1998735, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17319140}, "driftsresultat": 2167423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19486563}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -168688, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8904}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 177592}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1998735}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911615495 [navn] => 123TAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 911593564 [oppstartsdato] => 2013-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvalamarka 1"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => www.123tak.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?