Index

12I ØKONOMI AS

Orgnr: 925413224

adresse: Kindingstadvegen 31

organisasjonsnummer

925413224

navn

12I ØKONOMI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-07-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kindingstadvegen 31"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "FINNØY", "postnummer": "4160", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925413224

navn

12I ØKONOMI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kindingstadvegen 31

forradrpostnr

4160

forradrpoststed

FINNØY

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.07.2020

stiftelsesdato

01.07.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925413224

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547337, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 897904, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 131495}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 766409}}, "journalnr": "2021527614", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925413224"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 149180, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 149180}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 748724, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 678181}}, "sumEgenkapitalGjeld": 897904}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-07-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -177569, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 260058}, "driftsresultat": -226043, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34015}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3181, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3181}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -229224}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925428639 [navn] => 12I ØKONOMI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 925413224 [oppstartsdato] => 2020-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kindingstadvegen 31"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "FINNu00d8Y", "postnummer": "4160", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?