Index

12MR FRAMNÆS AS

Orgnr: 986764151

tlf: 33 46 52 00
adresse: Ranvikstranda 2

organisasjonsnummer

986764151

navn

12MR FRAMNÆS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-04-14

naeringskode1

{"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ranvikstranda 2"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3212", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-01-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3202", "kommunenummer": "3804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

986764151

navn

12MR FRAMNÆS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ranvikstranda 2

forradrpostnr

3212

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2010

ppostnr

3202

ppoststed

SANDEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.04.2004

stiftelsesdato

11.01.2004

tlf

33 46 52 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

986764151

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2397637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8553603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7430203}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1123399}}, "journalnr": "2021352167", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "986764151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2230414, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22787809}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20557395}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6323189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1771471}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4551718}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8553603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -430180, "totalresultat": -430180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 749442}, "driftsresultat": -475207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 274235}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 159}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76466}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -551514}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916418205 [navn] => 12MR FRAMNÆS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 986764151 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ranvikstranda 2"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3212", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3202", "kommunenummer": "3804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?