Index

1318 HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO

Orgnr: 827056782

adresse: Øvre Torvgate 24B

organisasjonsnummer

827056782

navn

1318 HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

{"kode": "KBO", "links": [], "beskrivelse": "Konkursbo"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-05-03

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Torvgate 24B"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2021-04-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Klaus Arne Munkeby Linaae", "Postboks 36"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2801", "kommunenummer": "3407"}

Difi-opplysninger

orgnr

827056782

navn

1318 HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

KBO

forretningsadr

Øvre Torvgate 24B

forradrpostnr

2815

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

v/Adv. Klaus Arne Munkeby Linaae Postboks 36

ppostnr

2801

ppoststed

GJØVIK

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.05.2021

stiftelsesdato

30.04.2021

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 827056812 [navn] => 1318 HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 827056782 [oppstartsdato] => 2021-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Torvgate 24B"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Klaus Arne Munkeby Linaae", "Postboks 36"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2801", "kommunenummer": "3407"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?