Index

1349 INVEST AS

Orgnr: 917337837

adresse: Fjellgata 23

organisasjonsnummer

917337837

navn

1349 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-06-18

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellgata 23"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-05-20

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917337837

navn

1349 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellgata 23

forradrpostnr

0566

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2016

stiftelsesdato

20.05.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917337837

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2045953, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2096226, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1267974}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 828252}}, "journalnr": "2020794809", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917337837"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 268726, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 238726}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1827500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1827500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2096226}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1132848, "totalresultat": 1132848, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 266951}, "driftsresultat": -266951, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1399799, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1460160}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1132848}}]

Reserver mot visning?