Index

1349 KIT AS

Orgnr: 922865574

adresse: Løkebergveien 39

organisasjonsnummer

922865574

navn

1349 KIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkebergveien 39"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922865574

navn

1349 KIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkebergveien 39

forradrpostnr

1344

forradrpoststed

HASLUM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2019

stiftelsesdato

21.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922865574

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2116583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26416, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26416}}, "journalnr": "2020872735", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922865574"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19157, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -10843}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7259, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7259}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26416}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10843, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70800}, "driftsresultat": -10850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59950}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10843}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923063048 [navn] => 1349 KIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922865574 [oppstartsdato] => 2019-05-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kebergveien 39"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?