Index

15 KNOP AS

Orgnr: 915915833

tlf: 93 64 19 60
adresse: Tjuvholmen allé 21

organisasjonsnummer

915915833

navn

15 KNOP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-18

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tjuvholmen allé 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915915833

navn

15 KNOP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tjuvholmen allé 21

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.09.2015

stiftelsesdato

05.09.2015

tlf

93 64 19 60

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915915833

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1970677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2395152, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2364138}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31014}}, "journalnr": "2020715771", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915915833"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68343, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2326809, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1242235}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1084574}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2395152}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11622}, "driftsresultat": -11622, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20047, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 66739}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86786}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31669}}]

Reserver mot visning?