Index

1550 INVEST AS

Orgnr: 924438312

adresse: c/o Endre Juell-Andersen, Rudolf Steiners veg 140

organisasjonsnummer

924438312

navn

1550 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-01-17

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Endre Juell-Andersen", "Rudolf Steiners veg 140"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924438312

navn

1550 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Endre Juell-Andersen Rudolf Steiners veg 140

forradrpostnr

2312

forradrpoststed

OTTESTAD

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.01.2020

stiftelsesdato

03.01.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924438312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386307, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 422543, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 390000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32543}}, "journalnr": "2021429188", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924438312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22543, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7457}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 400000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 422543}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-03", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7457, "totalresultat": -7457, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7463}, "driftsresultat": -7463, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7457}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924465093 [navn] => 1550 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924438312 [oppstartsdato] => 2020-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Endre Juell-Andersen", "Rudolf Steiners veg 140"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?