Index

16.1 VEKST AS

Orgnr: 914493366

adresse: v/Sigmund Lindtveit, Fjordbygdveien 615

organisasjonsnummer

914493366

navn

16.1 VEKST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-11-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Sigmund Lindtveit", "Fjordbygdveien 615"], "kommune": "VEGÅRSHEI", "landkode": "NO", "poststed": "VEGÅRSHEI", "postnummer": "4985", "kommunenummer": "4212"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-14

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914493366

navn

16.1 VEKST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Sigmund Lindtveit Fjordbygdveien 615

forradrpostnr

4985

forradrpoststed

VEGÅRSHEI

forradrkommnr

4212

forradrkommnavn

VEGÅRSHEI

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.11.2014

stiftelsesdato

14.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914493366

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2018415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6213864, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2726852}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3487012}}, "journalnr": "2020764000", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914493366"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5405487, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5375487}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 808377, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 808377}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6213864}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -509153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35844}, "driftsresultat": -35844, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -473309, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5487650}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5960959}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -509153}}]

Reserver mot visning?