Index

16 2/3 HERTZ AS

https://www.1623hertz.no

Orgnr: 991562354

mobil: 91666319
webside: www.1623hertz.no
adresse: Opelandsvegen 115

organisasjonsnummer

991562354

navn

16 2/3 HERTZ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-09

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Opelandsvegen 115"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5709", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-07-30

hjemmeside

www.1623hertz.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991562354

navn

16 2/3 HERTZ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Opelandsvegen 115

forradrpostnr

5709

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.08.2007

stiftelsesdato

30.07.2007

tlf

tlf_mobil

91666319

url

www.1623hertz.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991562354

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6512, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 117606, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 110611}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6995}}, "journalnr": "2021130456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991562354"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 54484, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45516}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 63122, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 63122}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 117606}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18193, "totalresultat": -18193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23839}, "driftsresultat": -23839, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 514, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 514}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23325}}]

Reserver mot visning?