Index

17. GATE HOLDING AS

Orgnr: 991513795

adresse: c/o Obligo Real Estate, Støperigata 2

organisasjonsnummer

991513795

navn

17. GATE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-02

naeringskode1

{"kode": "64.302", "beskrivelse": "Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Obligo Real Estate", "Støperigata 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4500", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og aktive eierfond"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-07-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Obligo Real Estate", "Postboks 1753 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0122", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991513795

navn

17. GATE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Obligo Real Estate Støperigata 2

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Obligo Real Estate Postboks 1753 Vika

ppostnr

0122

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.302

nkode2

nkode3

sektorkode

4500

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.08.2007

stiftelsesdato

17.07.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991513795

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2056559, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4982381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4982381}}, "journalnr": "2020806279", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991513795"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4982382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4767480}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 214902}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4982382}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -228841, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 229991}, "driftsresultat": -229991, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1150, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1150}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -228841}}]

Reserver mot visning?