Index

1708 HOLDING AS

Orgnr: 889237112

adresse: Bergås terrasse 119

organisasjonsnummer

889237112

navn

1708 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-02-09

naeringskode1

{"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergås terrasse 119"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2005-12-19

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

889237112

navn

1708 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergås terrasse 119

forradrpostnr

3057

forradrpoststed

SOLBERGELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.900

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2006

stiftelsesdato

19.12.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

889237112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354411, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8884221, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6059216}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2825004}}, "journalnr": "2021407724", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "889237112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4557682, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3757682}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4326539, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 162185}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4164354}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8884221}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67984, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 342359}, "driftsresultat": 87911, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 430270}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19928, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 144025}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163952}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67984}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921907214 [navn] => 1708 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 889237112 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergu00e5s terrasse 119"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?