Index

1750 INVEST AS

Orgnr: 989395734

adresse: Sørengkaia 67

organisasjonsnummer

989395734

navn

1750 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-01-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørengkaia 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-01-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rolf Arnesen", "Sørengkaia 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989395734

navn

1750 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørengkaia 67

forradrpostnr

0194

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Rolf Arnesen Sørengkaia 67

ppostnr

0194

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.01.2006

stiftelsesdato

19.01.2006

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989395734

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 26218, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33578795, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1076001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32502794}}, "journalnr": "2021150323", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989395734"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33578795, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 33178795}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33578795}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3710086, "totalresultat": 3710086, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4007}, "driftsresultat": -4007, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3714093, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3714093}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3710086}}]

Reserver mot visning?