Index

18 RESTAURANT AS

Orgnr: 921830327

adresse: Sentrumsvegen 55

organisasjonsnummer

921830327

navn

18 RESTAURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 55"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921830327

navn

18 RESTAURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsvegen 55

forradrpostnr

4700

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2018

stiftelsesdato

25.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921830327

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2009715, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 688431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 160000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 528431}}, "journalnr": "2020753141", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921830327"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 183121, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 153121}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 505310, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 503975}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1335}}, "sumEgenkapitalGjeld": 688431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136819, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3396682}, "driftsresultat": 179550, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3576232}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 124}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4265}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 175409}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915336671 [navn] => 18 RESTAURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 921830327 [oppstartsdato] => 2015-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 55"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-12-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?