Index

180 MOBIL AS

https://www.180mobil.no

Orgnr: 997518020

webside: www.180mobil.no
adresse: Nydalsveien 36

organisasjonsnummer

997518020

navn

180 MOBIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-10-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 36"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-10-17

hjemmeside

www.180mobil.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

997518020

navn

180 MOBIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nydalsveien 36

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2011

stiftelsesdato

17.10.2011

tlf

tlf_mobil

url

www.180mobil.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

997518020

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24268, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 112311, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 112311}}, "journalnr": "2021147781", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997518020"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 109969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9969}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2342, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2342}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 112311}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2131, "totalresultat": 2131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45835}, "driftsresultat": 4623, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50458}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1891, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1440}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3332}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2732}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997525884 [navn] => 180 MOBIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 997518020 [oppstartsdato] => 2011-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 36"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.180mobil.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?