Index

1814 SENTRUM AS TVANGSAVVIKLINGSBO

Orgnr: 926165305

adresse: Christies gate 14

organisasjonsnummer

926165305

navn

1814 SENTRUM AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

{"kode": "KBO", "links": [], "beskrivelse": "Konkursbo"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-12-11

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Christies gate 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"}

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-12-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Jan H. Rasmussen", "Postboks 2026 Nordnes"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5817", "kommunenummer": "4601"}

Difi-opplysninger

orgnr

926165305

navn

1814 SENTRUM AS TVANGSAVVIKLINGSBO

organisasjonsform

KBO

forretningsadr

Christies gate 14

forradrpostnr

5015

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

v/Adv. Jan H. Rasmussen Postboks 2026 Nordnes

ppostnr

5817

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.12.2020

stiftelsesdato

11.12.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926165313 [navn] => 1814 SENTRUM AS TVANGSAVVIKLINGSBO [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926165305 [oppstartsdato] => 2020-12-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Christies gate 14"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Adv. Jan H. Rasmussen", "Postboks 2026 Nordnes"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5817", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?