Index

1818 OPPLYSNINGSTJENESTEN AS

https://www.1818.no

Orgnr: 994936093

tlf: 81 55 01 60
webside: www.1818.no
adresse: Nydalsveien 36A

organisasjonsnummer

994936093

navn

1818 OPPLYSNINGSTJENESTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-29

naeringskode1

{"kode": "82.201", "beskrivelse": "Telefonvakttjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 36A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-12-17

hjemmeside

www.1818.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

994936093

navn

1818 OPPLYSNINGSTJENESTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nydalsveien 36A

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.12.2009

stiftelsesdato

17.12.2009

tlf

81 55 01 60

tlf_mobil

url

www.1818.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

994936093

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21888, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 103234, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 103234}}, "journalnr": "2021145942", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994936093"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3234}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 103234}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13313, "totalresultat": -13313, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17087}, "driftsresultat": -17087, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17068}}]

Reserver mot visning?