Index

1852 INVEST AS

Orgnr: 914204364

adresse: Skibåsen 37

organisasjonsnummer

914204364

navn

1852 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-09-24

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skibåsen 37"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4636", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-09-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9094 Sørlandsparken"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4696", "kommunenummer": "4204"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914204364

navn

1852 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skibåsen 37

forradrpostnr

4636

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 9094 Sørlandsparken

ppostnr

4696

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2014

stiftelsesdato

05.09.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914204364

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2555583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 86199538, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80570750}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5628788}}, "journalnr": "2021537229", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914204364"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 85847923, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2405245}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 83442678}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 351615, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 351615}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 86199538}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 158842678, "totalresultat": 158842678, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2478297}, "driftsresultat": 158257819, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 160736116}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 847154, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1175505}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328351}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 159104973}}]

Reserver mot visning?