Index

1871 HOLDING AS

Orgnr: 923096094

adresse: Bjørnengveien 11

organisasjonsnummer

923096094

navn

1871 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-16

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnengveien 11"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1664", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "ROLVSØY", "postnummer": "1662", "kommunenummer": "3004"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923096094

navn

1871 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnengveien 11

forradrpostnr

1664

forradrpoststed

ROLVSØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 65

ppostnr

1662

ppoststed

ROLVSØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2019

stiftelsesdato

03.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923096094

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 27616, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76107297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75975456}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131841}}, "journalnr": "2021152535", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923096094"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 46200585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39817100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6383485}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29906712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 791501}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29115211}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76107297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1615268, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 545937}, "driftsresultat": -545937, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2328818, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3049179}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 720361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1782881}}]

Reserver mot visning?