Index

1883 MOH AS

Orgnr: 925141232

adresse: Brugata 4

organisasjonsnummer

925141232

navn

1883 MOH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-02

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brugata 4"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3825", "kommunenummer": "3816"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-05-22

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925141232

navn

1883 MOH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brugata 4

forradrpostnr

3825

forradrpoststed

LUNDE

forradrkommnr

3816

forradrkommnavn

NOME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.06.2020

stiftelsesdato

22.05.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925141232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2320737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1022462, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 992462}}, "journalnr": "2021249758", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925141232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1016892, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1016892}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1022462}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 338, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 452}, "driftsresultat": -452, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 790, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 790}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 338}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925230464 [navn] => 1883 MOH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925141232 [oppstartsdato] => 2020-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brugata 4"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3825", "kommunenummer": "3816"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?