Index

1896 INVEST AS

Orgnr: 996953076

mobil: 92810150
adresse: c/o Advokat Egil Hatling, Bryggegata 6

organisasjonsnummer

996953076

navn

1896 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokat Egil Hatling", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-05-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o advokat Egil Hatling", "Postboks 1364 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996953076

navn

1896 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Advokat Egil Hatling Bryggegata 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o advokat Egil Hatling Postboks 1364 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2011

stiftelsesdato

05.05.2011

tlf

tlf_mobil

92810150

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996953076

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21154, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6963342, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6963342}}, "journalnr": "2021147334", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996953076"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6963342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6472198}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 491144}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6963342}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 227563, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1069}, "driftsresultat": -1069, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 228632, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 973735}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 745103}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 227563}}]

Reserver mot visning?