Index

1905 INVEST AS

Orgnr: 888341692

adresse: Anders Sandvigs gate 38

id

71622

organisasjonsnummer

888341692

navn

1905 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Anders Sandvigs gate 38"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2609", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-05-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888341692

navn

1905 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Anders Sandvigs gate 38

forradrpostnr

2609

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2005

stiftelsesdato

19.05.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888341692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1776796, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 542119, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 542119}}, "journalnr": "2020502563", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888341692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7199, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 158640}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -151441}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 534920, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 534920}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 542119}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30726, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46523}, "driftsresultat": -46523, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 77249, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 143441}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 66191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30726}}]

Reserver mot visning?