Index

1912 HOLDING AS

Orgnr: 911722720

adresse: c/o Servi Group AS, Rasmus Solbergs vei 2

organisasjonsnummer

911722720

navn

1912 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Servi Group AS", "Rasmus Solbergs vei 2"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3230"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1402", "kommunenummer": "3020"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

911722720

navn

1912 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Servi Group AS Rasmus Solbergs vei 2

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3230

ppostnr

1402

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.739

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

11.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

911722720

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502265, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 311272130, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 301323135}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9948995}}, "journalnr": "2021470691", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911722720"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159748755, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 605175016}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -445426261}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 151523375, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1523375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 150000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 311272130}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8656175, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 200410}, "driftsresultat": -200410, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10897250, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3955}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10901205}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11097660}}]

Reserver mot visning?