Index

1916 INVEST AS

Orgnr: 926160737

adresse: Delitoppen 5

organisasjonsnummer

926160737

navn

1916 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Delitoppen 5"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-10-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 14"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1541", "kommunenummer": "3019"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

926160737

navn

1916 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Delitoppen 5

forradrpostnr

1540

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 14

ppostnr

1541

ppoststed

VESTBY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2020

stiftelsesdato

16.10.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

926160737

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2570991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 208587359, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 188573286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20014073}}, "journalnr": "2021556919", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "926160737"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18717718, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15063773}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3653945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 189869641, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 60677129}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 208587359}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3653945, "totalresultat": 3653945, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9141603}, "driftsresultat": 9256397, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18398000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4684545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926436511 [navn] => 1916 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926160737 [oppstartsdato] => 2020-12-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Delitoppen 5"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 14"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1541", "kommunenummer": "3019"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?