Index

1940 HOLDING AS

Orgnr: 921964773

adresse: Søndre Skamo vei 11

id

360847

organisasjonsnummer

921964773

navn

1940 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-12-19

naeringskode1

{"kode": "81.299", "beskrivelse": "Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Skamo vei 11"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1940", "kommunenummer": "3026"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921964773

navn

1940 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Skamo vei 11

forradrpostnr

1940

forradrpoststed

BJØRKELANGEN

forradrkommnr

3026

forradrkommnavn

AURSKOG-HØLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.299

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.12.2018

stiftelsesdato

15.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921964773

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1661498, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5225128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5203606}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21521}}, "journalnr": "2020379606", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921964773"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1093732, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 93732}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4131395, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 214874}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3916521}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5225128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-10-15", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 106121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18108}, "driftsresultat": -18108, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63727, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 322645}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 258918}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45620}}]

Reserver mot visning?