Index

1975 HOLDING AS

Orgnr: 923790489

adresse: Henrik Mathiesens vei 13A

organisasjonsnummer

923790489

navn

1975 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-08

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Mathiesens vei 13A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7015", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923790489

navn

1975 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Mathiesens vei 13A

forradrpostnr

7015

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2019

stiftelsesdato

18.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923790489

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2296673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 122872, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 372}}, "journalnr": "2021331721", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923790489"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6773, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12657}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 116099, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 116099}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 122872}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11002, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10888}, "driftsresultat": -10888, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -114, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 114}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923943889 [navn] => 1975 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923790489 [oppstartsdato] => 2019-10-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Mathiesens vei 13A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7015", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?