Index

1985 GRUPPEN AS

Orgnr: 918817212

adresse: Jernbanegata 2

organisasjonsnummer

918817212

navn

1985 GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 2"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918817212

navn

1985 GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanegata 2

forradrpostnr

1850

forradrpoststed

MYSEN

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.04.2017

stiftelsesdato

01.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918817212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2079167, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1202093, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 859034}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 343058}}, "journalnr": "2020830392", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918817212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -332857, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -362857}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1534950, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1010538}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 524412}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1202093}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11944, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4321786}, "driftsresultat": 140035, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4461820}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43039, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 152}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 96995}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918882944 [navn] => 1985 GRUPPEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918817212 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 2"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?