Index

1BAA AS

Orgnr: 922874026

adresse: Fetveien 2242

organisasjonsnummer

922874026

navn

1BAA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fetveien 2242"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "ENEBAKKNESET", "postnummer": "1910", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922874026

navn

1BAA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fetveien 2242

forradrpostnr

1910

forradrpoststed

ENEBAKKNESET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2019

stiftelsesdato

21.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922874026

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2067825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1055243, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1025525}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29718}}, "journalnr": "2020817390", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922874026"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28328, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3898}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1026915, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1026915}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1055243}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-05-21", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3898, "totalresultat": 3898, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 300}, "driftsresultat": 21065, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21365}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17167, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3898}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923068031 [navn] => 1BAA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922874026 [oppstartsdato] => 2019-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fetveien 2242"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "ENEBAKKNESET", "postnummer": "1910", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?