Index

1COMPANY AS

https://www.1company.no

Orgnr: 913116151

mobil: 401 90 000
webside: www.1company.no
adresse: Kringveien 1

organisasjonsnummer

913116151

navn

1COMPANY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kringveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1084", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-22

hjemmeside

www.1company.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913116151

navn

1COMPANY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kringveien 1

forradrpostnr

1084

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2014

stiftelsesdato

22.11.2013

tlf

tlf_mobil

401 90 000

url

www.1company.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

913116151

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 55250, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3934979, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 189586}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3745393}}, "journalnr": "2021184714", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913116151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3840241, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 75000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3915241}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7775220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5947782}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1827438}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3934979}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4094186, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15849476}, "driftsresultat": -3763760, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12085716}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -334101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 347}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 334448}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4097861}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913167880 [navn] => 1COMPANY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 913116151 [oppstartsdato] => 2013-11-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kringveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1084", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.1company.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?