Index

1EARTH HOLDING AS

Orgnr: 922178488

adresse: Vestre Strandgate 12

organisasjonsnummer

922178488

navn

1EARTH HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Strandgate 12"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922178488

navn

1EARTH HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Strandgate 12

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.02.2019

stiftelsesdato

24.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922178488

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74756, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29767, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19867}}, "journalnr": "2021206976", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922178488"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18742, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11258}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11025, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29767}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6423, "totalresultat": -6423, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47424}, "driftsresultat": -6424, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 41000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6423}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922343667 [navn] => 1EARTH HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922178488 [oppstartsdato] => 2019-01-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Strandgate 12"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?