Index

1GOLF AS

Orgnr: 995459892

adresse: Sørbyhaugen 7

organisasjonsnummer

995459892

navn

1GOLF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-05-05

naeringskode1

{"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyråvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbyhaugen 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-03-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

995459892

navn

1GOLF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørbyhaugen 7

forradrpostnr

0379

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.05.2010

stiftelsesdato

18.03.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

995459892

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1485280, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13839, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13839}}, "journalnr": "2019945026", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995459892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4587097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3506103}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8093200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4600936, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4600936}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13839}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -920024, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1103044}, "driftsresultat": -908685, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 194359}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11338, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11352}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -920024}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995491354 [navn] => 1GOLF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyru00e5virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 995459892 [oppstartsdato] => 2010-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rbyhaugen 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?