Index

1GRØNN ELEKTRO AS

Orgnr: 926089439

adresse: Gamle Enebakkvei 121

organisasjonsnummer

926089439

navn

1GRØNN ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-12-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Enebakkvei 121"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1188", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-11-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

926089439

navn

1GRØNN ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Enebakkvei 121

forradrpostnr

1188

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.12.2020

stiftelsesdato

24.11.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

926089439

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456597, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2021499690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "926089439"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5570}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5570}, "driftsresultat": -5570, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926119079 [navn] => 1GRØNN ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 926089439 [oppstartsdato] => 2020-11-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Enebakkvei 121"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1188", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?