Index

1KONTOR AS

Orgnr: 821575532

adresse: Rødsveien 3B

organisasjonsnummer

821575532

navn

1KONTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-19

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødsveien 3B"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3222", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821575532

navn

1KONTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødsveien 3B

forradrpostnr

3222

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.10.2018

stiftelsesdato

17.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821575532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2212325, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3258, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3258}}, "journalnr": "2020975409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821575532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9331, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15099}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -6072, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -6072}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 158619}, "driftsresultat": -23144, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 135475}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23121}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921698577 [navn] => 1KONTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821575532 [oppstartsdato] => 2018-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dsveien 3B"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3222", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?