Index

1KUTT AS

Orgnr: 922926247

adresse: Tanumveien 6

organisasjonsnummer

922926247

navn

1KUTT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tanumveien 6"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SLEPENDEN", "postnummer": "1341", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922926247

navn

1KUTT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tanumveien 6

forradrpostnr

1341

forradrpoststed

SLEPENDEN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2019

stiftelsesdato

12.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922926247

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1982641, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 241556, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 241556}}, "journalnr": "2020757161", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922926247"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -15805, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -40008}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 257361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 257361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 241556}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40007, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 586124}, "driftsresultat": -40038, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 546086}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40007}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922951772 [navn] => 1KUTT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922926247 [oppstartsdato] => 2019-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tanumveien 6"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SLEPENDEN", "postnummer": "1341", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?