Index

1MICADVENTURE ANS

https://www.thomasdybdahl.com

Orgnr: 988429015

mobil: 90020401
webside: www.thomasdybdahl.com
adresse: c/o Thomas Dybdahl, Steingata 101

organisasjonsnummer

988429015

navn

1MICADVENTURE ANS

organisasjonsform

{"kode": "ANS", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-18

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas Dybdahl", "Steingata 101"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kenneth Andersen", "Snapnesvegen 12B"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "JØRPELAND", "postnummer": "4100", "kommunenummer": "1130"}

hjemmeside

www.thomasdybdahl.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988429015

navn

1MICADVENTURE ANS

organisasjonsform

ANS

forretningsadr

c/o Thomas Dybdahl Steingata 101

forradrpostnr

4023

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Kenneth Andersen Snapnesvegen 12B

ppostnr

4100

ppoststed

JØRPELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.07.2005

stiftelsesdato

08.06.2005

tlf

tlf_mobil

90020401

url

www.thomasdybdahl.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988429015

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2417883, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 221213, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42222}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 178991}}, "journalnr": "2021377030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ANS", "organisasjonsnummer": "988429015"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 221213, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 58029}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 163184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 221213}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 413063, "totalresultat": 413063, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25543}, "driftsresultat": 412411, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 437954}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 653, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 653}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 413063}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926249509 [navn] => 1MICADVENTURE ANS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 988429015 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas Dybdahl", "Steingata 101"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kenneth Andersen", "Snapnesvegen 12B"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "Ju00d8RPELAND", "postnummer": "4100", "kommunenummer": "1130"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?