Index

1PLUSS1 KOMPETANSE AS

Orgnr: 818779542

adresse: Ryggeveien 39

id

16880

organisasjonsnummer

818779542

navn

1PLUSS1 KOMPETANSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

naeringskode1

{"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ryggeveien 39"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2005"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1520", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818779542

navn

1PLUSS1 KOMPETANSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ryggeveien 39

forradrpostnr

1523

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2005

ppostnr

1520

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.991

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

22.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818779542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2163523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159028, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 159028}}, "journalnr": "2020918036", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818779542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70730}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58298, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58298}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159028}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37012, "totalresultat": 37012, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 466278}, "driftsresultat": 47370, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 513649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 81, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 126}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47451}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919323892 [navn] => 1PLUSS1 KOMPETANSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818779542 [oppstartsdato] => 2017-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ryggeveien 39"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2005"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1520", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?