Index

1POINT AS

https://1point.no

Orgnr: 914368650

webside: 1point.no
adresse: Dovregata 7

organisasjonsnummer

914368650

navn

1POINT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-10-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.916", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dovregata 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0170", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4650 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0405", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

1point.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914368650

navn

1POINT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dovregata 7

forradrpostnr

0170

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4650 Nydalen

ppostnr

0405

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.916

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.10.2014

stiftelsesdato

13.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

1point.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

914368650

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1944824, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020689354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914368650"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 998689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 998689}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -998689, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -998689}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 44524, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1094742}, "driftsresultat": 44524, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1139266}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 44524}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914400236 [navn] => 1POINT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.916", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 914368650 [oppstartsdato] => 2014-10-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dovregata 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0170", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => 1point.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4650 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0405", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?