Index

1ST STREET AS

https://www.1ststreet.no

Orgnr: 992738138

mobil: 452 01 560
webside: www.1ststreet.no
adresse: Tertnesflaten 16G

organisasjonsnummer

992738138

navn

1ST STREET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-06-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tertnesflaten 16G"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-05-15

hjemmeside

www.1ststreet.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

992738138

navn

1ST STREET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tertnesflaten 16G

forradrpostnr

5114

forradrpoststed

TERTNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.06.2008

stiftelsesdato

15.05.2008

tlf

tlf_mobil

452 01 560

url

www.1ststreet.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.08.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

992738138

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1989853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 752322, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 752322}}, "journalnr": "2020778980", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992738138"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 529654, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 429654}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 222668, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 222668}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 752322}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 537335, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58952}, "driftsresultat": 11406, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70358}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 525929, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 526464}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 535}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 537335}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919242566 [navn] => 1ST STREET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 992738138 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tertnesflaten 16G"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?