Index

1TRAFIKKSKOLE AS

https://www.drobaktrafikkskole.no

Orgnr: 998937876

mobil: 911 79 999
webside: www.drobaktrafikkskole.no
adresse: Sogstieika 14F

id

1022084

organisasjonsnummer

998937876

navn

1TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-10-08

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sogstieika 14F"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1446", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-09-10

hjemmeside

www.drobaktrafikkskole.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998937876

navn

1TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sogstieika 14F

forradrpostnr

1446

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2012

stiftelsesdato

10.09.2012

tlf

tlf_mobil

911 79 999

url

www.drobaktrafikkskole.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998937876

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2358853, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 139736, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 139736}}, "journalnr": "2021290872", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998937876"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 64870, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 74865, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 74865}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 139736}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 335642, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1073828}, "driftsresultat": 362192, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1436020}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19222, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1904}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21126}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 342970}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998992591 [navn] => 1TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 998937876 [oppstartsdato] => 2012-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sogstieika 14F"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1446", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => www.drobaktrafikkskole.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?