Index

1UP HOLDING AS

Orgnr: 923050981

adresse: Nygardsvegen 34

organisasjonsnummer

923050981

navn

1UP HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygardsvegen 34"], "kommune": "HEIM", "landkode": "NO", "poststed": "VALSØYBOTN", "postnummer": "6686", "kommunenummer": "5055"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923050981

navn

1UP HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygardsvegen 34

forradrpostnr

6686

forradrpoststed

VALSØYBOTN

forradrkommnr

5055

forradrkommnavn

HEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2019

stiftelsesdato

20.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923050981

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317899, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19415, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19415}}, "journalnr": "2021365412", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923050981"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19415, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5015}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19415}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5019, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5019}, "driftsresultat": -5019, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5019}}]

Reserver mot visning?