Index

2 ANNE FRISØR AS

Orgnr: 997021126

tlf: 51 48 21 21
adresse: Storgata 27B

id

980915

organisasjonsnummer

997021126

navn

2 ANNE FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 27B"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-05-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

997021126

navn

2 ANNE FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 27B

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.06.2011

stiftelsesdato

26.05.2011

tlf

51 48 21 21

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

997021126

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83960, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1459162, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122717}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1336445}}, "journalnr": "2021218871", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997021126"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 762641, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 562641}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 696521, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 696521}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1459162}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 66060, "totalresultat": 66060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2599701}, "driftsresultat": 83440, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2683141}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1238, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1238}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971827912 [navn] => 2 ANNE FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 997021126 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 27B"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2011-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?