Index

2 B ELETTRONICA S.R.L.

Orgnr: 925861456

adresse: 2/d Via Della Praia

organisasjonsnummer

925861456

navn

2 B ELETTRONICA S.R.L.

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-02-20

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

forretningsadresse

{"land": "Italia", "adresse": ["2/d Via Della Praia"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-10090 BUTTIGLIERA ALTA (T"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

925861456

navn

2 B ELETTRONICA S.R.L.

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

2/d Via Della Praia

forradrpostnr

forradrpoststed

IT-10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Italia

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.2021

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926640933 [navn] => 2 B ELETTRONICA S.R.L. [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925861456 [oppstartsdato] => 2021-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Italia", "adresse": ["2/d Via Della Praia"], "landkode": "IT", "poststed": "IT-10090 BUTTIGLIERA ALTA (T"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?