Index

2-BIZ NORWAY AS

Orgnr: 888349472

mobil: 90186355
adresse: c/o Geir Onsøyen, Churchills veg 1E

id

71634

organisasjonsnummer

888349472

navn

2-BIZ NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Onsøyen", "Churchills veg 1E"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "JAKOBSLI", "postnummer": "7058", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8254"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7458", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888349472

navn

2-BIZ NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Onsøyen Churchills veg 1E

forradrpostnr

7058

forradrpoststed

JAKOBSLI

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8254

ppostnr

7458

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.06.2005

stiftelsesdato

03.06.2005

tlf

tlf_mobil

90186355

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888349472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2205135, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4821580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38647}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4782933}}, "journalnr": "2020966782", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888349472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1489189, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1389189}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3332391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3332391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4821580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-07-01", "tilDato": "2020-06-30"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 196982, "totalresultat": 196982, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28764323}, "driftsresultat": 255758, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29020081}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 724}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3903}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 252579}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988355933 [navn] => 2-BIZ NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888349472 [oppstartsdato] => 2005-06-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Onsu00f8yen", "Churchills veg 1E"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "JAKOBSLI", "postnummer": "7058", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8254"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7458", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?