Index

2 FRISØRER AS

Orgnr: 992408766

adresse: Smedgata 30

organisasjonsnummer

992408766

navn

2 FRISØRER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smedgata 30"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

992408766

navn

2 FRISØRER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smedgata 30

forradrpostnr

1850

forradrpoststed

MYSEN

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.03.2008

stiftelsesdato

25.02.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

992408766

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2066693, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 808656, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 808656}}, "journalnr": "2020818214", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992408766"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 358818, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 258818}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 449838, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 449838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 808656}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10086, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2141002}, "driftsresultat": -13474, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2127529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3388, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4402}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1014}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10086}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992417951 [navn] => 2 FRISØRER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 992408766 [oppstartsdato] => 2008-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Smedgata 30"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?