Index

2 HJERTER AS

Orgnr: 911978040

tlf: 75 05 55 00
adresse: v/ Jeanette Fagerli, Glein

organisasjonsnummer

911978040

navn

2 HJERTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Jeanette Fagerli", "Glein"], "kommune": "DØNNA", "landkode": "NO", "poststed": "DØNNA", "postnummer": "8820", "kommunenummer": "1827"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

911978040

navn

2 HJERTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Jeanette Fagerli Glein

forradrpostnr

8820

forradrpoststed

DØNNA

forradrkommnr

1827

forradrkommnavn

DØNNA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.761

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.05.2013

stiftelsesdato

11.05.2013

tlf

75 05 55 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

911978040

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 405552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 405552}}, "journalnr": "2021266137", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911978040"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 119196, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 89196}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 286356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 146960}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 139396}}, "sumEgenkapitalGjeld": 405552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3617, "totalresultat": -3617, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1371467}, "driftsresultat": 3860, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1375327}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7477, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7513}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3617}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912007278 [navn] => 2 HJERTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.761", "beskrivelse": "Butikkhandel med blomster og planter"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 911978040 [oppstartsdato] => 2013-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ Jeanette Fagerli", "Glein"], "kommune": "Du00d8NNA", "landkode": "NO", "poststed": "Du00d8NNA", "postnummer": "8820", "kommunenummer": "1827"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?