Index

2 HOLDING AS

Orgnr: 916451407

adresse: Moloveien 8

organisasjonsnummer

916451407

navn

2 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moloveien 8"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8622", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916451407

navn

2 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moloveien 8

forradrpostnr

8622

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.12.2015

stiftelsesdato

20.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916451407

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2402663, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1435983, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1242459}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 193524}}, "journalnr": "2021443620", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916451407"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1279733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 742454}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 537279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 156250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 156250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1435983}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 393649, "totalresultat": 393649, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6352}, "driftsresultat": 393648, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 400000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 393649}}]

Reserver mot visning?