Index

+2 INTERIØR AS

https://www.pluss2.no

Orgnr: 995451697

mobil: 922 58 850
webside: www.pluss2.no
adresse: Munkerudtunet 29

id

950369

organisasjonsnummer

995451697

navn

+2 INTERIØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkerudtunet 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-03-01

hjemmeside

www.pluss2.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

995451697

navn

+2 INTERIØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkerudtunet 29

forradrpostnr

1164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2010

stiftelsesdato

01.03.2010

tlf

tlf_mobil

922 58 850

url

www.pluss2.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

995451697

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2544243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1329575, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1329575}}, "journalnr": "2021583853", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "995451697"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 650930, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 620930}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 678646, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 628646}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1329575}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 517243, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4760690}, "driftsresultat": 522919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5283609}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5676, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2481}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8157}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 517243}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995461714 [navn] => +2 INTERIØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 995451697 [oppstartsdato] => 2010-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Munkerudtunet 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.pluss2.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?