Index

2. KVARTER AS

Orgnr: 823398972

adresse: Hammersborg torg 1

organisasjonsnummer

823398972

navn

2. KVARTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-09-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hammersborg torg 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6666 St Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

823398972

navn

2. KVARTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hammersborg torg 1

forradrpostnr

0179

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6666 St Olavs plass

ppostnr

0129

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2019

stiftelsesdato

28.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

823398972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1569420, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1161671, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1025004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 136667}}, "journalnr": "2020286734", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "823398972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1107915, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1077915}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 53756, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 53756}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1161671}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 82911, "totalresultat": 82911, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 106296, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 106296}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 106296}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990178410 [navn] => 2. KVARTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 823398972 [oppstartsdato] => 2006-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hammersborg torg 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6666 St Olavs plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2019-09-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?