Index

2 MINUTTER FOR HOLDING AS

Orgnr: 921260717

adresse: Johs Faales vei 18

organisasjonsnummer

921260717

navn

2 MINUTTER FOR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johs Faales vei 18"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921260717

navn

2 MINUTTER FOR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johs Faales vei 18

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2018

stiftelsesdato

20.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921260717

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2574195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 461496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8571}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 452925}}, "journalnr": "2021597194", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921260717"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 461496, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 431496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 461496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 440995, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10309}, "driftsresultat": -10309, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 451304, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 528689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77385}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 440995}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921338740 [navn] => 2 MINUTTER FOR HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 921260717 [oppstartsdato] => 2018-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johs Faales vei 18"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?