Index

2 MITES AS

Orgnr: 897914832

adresse: c/o Epos Consulting AS, Nedre Strandgate 11

organisasjonsnummer

897914832

navn

2 MITES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-02-01

naeringskode1

{"kode": "35.119", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Epos Consulting AS", "Nedre Strandgate 11"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-01-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Limbe Consulting AS", "Postboks 2047 Strømsø"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

897914832

navn

2 MITES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Epos Consulting AS Nedre Strandgate 11

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Limbe Consulting AS Postboks 2047 Strømsø

ppostnr

3003

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

35.119

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2012

stiftelsesdato

13.01.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

897914832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 345011, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 333011}}, "journalnr": "2021454283", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "897914832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13072, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16928}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 331939, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 331939}}, "sumEgenkapitalGjeld": 345011}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 379808, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16234}, "driftsresultat": -12585, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 392393, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 412005}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19612}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 379808}}]

Reserver mot visning?